Stichting de Bühne

Stichting de Bühne

Over Stichting de Bühne 

Stichting de Bühne zet zich in het hele land in voor amateurkunst, talentontwikkeling, brede cultuurparticipatie, het stimuleren van ontmoeting en een prettige leefomgeving. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) en vrijgesteld van BTW. 

Huiskamerfestival Gluren bij de Buren, de belangrijkste activiteit van de stichting, wordt sinds 2008 jaarlijks door een vast kernteam georganiseerd. Initieel in Amersfoort, waar de stichting gevestigd is, maar inmiddels in vrijwel alle provincies van het land. Sinds 2012 werkt Stichting de Bühne met twee grote productiemomenten per jaar: een huiskamereditie in februari en een tuineditie in juni/juli (voorheen bekend onder de naam Struinen in de Tuinen). 

Naast Gluren bij de Buren ontwikkelt en produceert De Bühne ook andere activiteiten die passen bij de statutaire doelstellingen van de stichting. Onder meer: De Wijkjury (sinds 2020), Bordje Vrijheid (2021), Saamhorigheidsconcerten (2021), Inloopconcerten (2023) en Groot Amateurkunstfestival (2023). 

Duurzaamheid 

We hechten, naast onze culturele en sociale doelstellingen, veel waarde aan een milieuvriendelijke organisatie van Gluren bij de Buren. De optredens vinden plaats door hoofdzakelijk gebruik te maken van bestaande productionele en technische middelen van de artiesten zelf. Er worden geen podia opgebouwd en hapjes en drankjes worden genuttigd met behulp van het serviesgoed van de hosts. We moedigen bovendien bezoekers aan om wandelend of fietsend naar de optredens te gaan. 

Fair Practice Code 

De Fair Practice Code staat hoog op de agenda bij Stichting de Bühne, net zoals bij de gehele culturele sector. We hebben warm contact met Kunsten 92, initiator van de gedragscode, voor een juiste toepassing van de Fair Practice Code op Gluren bij de Buren. Resultaat van die gesprekken is dat we het festival nadrukkelijk profileren als amateurkunstfestival. We zijn daarnaast aan het experimenteren met verschillende vormen waarmee we deelnemende acts een vergoeding kunnen bieden, bijvoorbeeld door het resultaat van de crowdfunding met hen te delen. 

Gluren bij de Buren staat aan de voet van de talentontwikkelingsketen. We richten ons niet langer op professionele podiumkunstenaars, maar op talentvolle, beginnende acts en enthousiaste hobbyisten. Het talentontwikkelingsprogramma ‘Talent in Huis’ sluit aan op deze heroriëntatie. We blijven met Kunsten 92 in gesprek over deze ontwikkelingen.

Code Diversiteit en Inclusie 

De Bühne onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. In 2020 heeft de stichting een onderzoek laten doen naar de status en leerpunten op het gebied van diversiteit en inclusie bij Gluren bij de Buren. Op basis hiervan is een adviesrapport opgesteld en wordt een inclusiviteitsbeleid nageleefd voor alle activiteiten van de stichting op het terrein van personeel, partners, programma en publiek. 

Governance Code Cultuur 

Stichting de Bühne wordt bestuurd aan de hand van de principes van de Governance Code Cultuur. Een onbezoldigd bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding, waarbij de dagelijkse werkzaamheden bij Zakelijk Directeur Ramon de la Combé en Productioneel Directeur Dirkjan van Oord liggen. Het volledige team is te vinden op: contactpagina

ANBI-status Stichting 

De Bühne heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk. Lees hier de uitleg van de Belastingdienst. 

Bestuur 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit: 

  • Voorzitter: Alice van Diepen
  • Penningmeester: Eva Meuwissen
  • Secretaris: Tamar Kaijzer

Beleidsplannen en jaarstukken vind je op de website van Stichting de Bühne

Contact

  • Muurhuizen 104 
  • 3811EL Amersfoort
  • RSIN: 851639938
  • Rekeningnummer: NL22INGB0006784968
  • KVK nummer: 55285945
  • ANBI nummer: 8516 39 938
  • BTW nummer: n.v.t.